Základná škola, rekonštrukcia kotolne, Bratislava
 
TZB Profi © 2009